Kontakt

Tel: +420777759421
Skype: slavkazletne

Kontakt

Slávka Vernerová - Pěchočová Skype: slavkazletne +420777759421 slavkapechocova@seznam.cz